ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจำนวนมาก

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์สวมเสื้อยืดพระราชทานฯ เสื้อยืดโทนสีเหลือง สีฟ้า ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกินกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น วงเวียนโปงลาง อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก แยกโนนตาลสถานที่ประดิษฐานใบเสมาจำลองขนาดใหญ่ของเมืองฟ้าแดดสงยาง ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นต้น และไปสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) รวมระยะทางไปและกลับ ประมาณ 40 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และบำรุงรักษาต้นไม้

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำโดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,0000 ตัว ในแหล่งน้ำบริเวณสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี และการบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนเลี่ยงเมืองหัวคู อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้เจริญเติบโตเป็นร่มเงาและเพิ่มทัศนียภาพของเส้นทางให้สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2561

   วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยส่วนราชการ องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมเดินขบวนรณรงค์ไปตามถนนสำคัญๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ สร้างความตระหนักถึงความเสียหายอันเกิดจากการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมมอบรางวัล อาทิ การประกวดภาพวาด การประกวดภาพถ่าย การประกวดขบวนรณรงค์ การมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน จากนั้นประธานพิธีนำผู้ร่วมพิธีดื่มน้ำสาบานเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสาบานต่อหน้าหลวงพ่อองค์ดำ และพระยาชัยสุนทรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์