A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอยางตลาด

    วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ทีโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายอำเภอยางตลาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส
 
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ปี 2563 จัดใหญ่ 10วัน 10 คืน เชิญชวนทำบุญลุ้นโชคกับร้านมัจฉากาชาดกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล
 
  วันที่ 19 ก.พ. 2563 ในการประชุม คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ -6 มีนาคม 2563 รวม 10 วัน 10คืน ภายในบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

      กลับมาสร้างความสุข กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ปี 2563 จัดใหญ่ 10วัน 10 คืน ร่วมสนุก และเสี่ยงโชคกับร้านมัจฉากาชาด กระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล
       20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณร้านมัจฉากาชาดซึ่งอยู่ภายในสถานที่จัดงาน มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจําปี 2563 ซึ่งปีนี้จัดงาน 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อำเภอห้วยเม็ก อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จาก 11 หน่วยงานๆ ละ 50 คน รวม 550 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)จัดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ร่วมทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าไม่ให้ลุกลามในพื้นที่
 
   (วันที่ 19 กพ 63 )ที่บริเวณจุดชมวิวผาเสวย อุทยานแห่งชาติภูพาน บ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเกียรติศักดิ์ สนิทไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) นำเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน จัดกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล