สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนภูมิภาค)

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมติดตามความก้าวหน้ารวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนภูมิภาค) ผ่านระบบ GIN conference

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

สภ.เมืองกาฬสินธุ์อบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจในส่วนงานจราจร

      เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนงานจราจร จำนวน 158 คน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่จะเดินทาง มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์