A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับเกณฑ์ประกวดโปงลางปีหน้าสร้างมาตรฐานการเป็นตำนานเมืองแห่งโปงลางอย่างแท้จริง

          ในการประชุมคณะกรรมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมีนางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้มีการนำเสนอผลการจัดประกวด วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจําปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 63 พรรษา 4 กรกฎาคม 2563 และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะด้านการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลสลากกาดชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ผู้โชคดีจากอำเภอท่าคันโท ถูกรางวัลที่ 1 สลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รถยนต์ TOYOTA Hilux Revo สมาร์ทแค็ป
 
   วันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo สมาร์ทแค็ป มูลค่า 639,000.-บาทให้แก่ นายทองพูน ทอดภักดี อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ 3 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประกันสังคมกาฬสินธุ์ จัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อประชาชนได้ เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
 
   วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานประกันสังคม จ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยส่วนราชการ นายจ้าง ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยในวันนี้ที่จะมีการเปิดการจัดทำพร้อมกันทั่วประเทศในทุกหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมจะเป็นกลไกลสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของราชการให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่มีประชาชนร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 กรณีโรงงานต้มปลาร้าที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และ ปัญหาการคัดแยกและเผาชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์

    วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมโปงลาง ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคณะที่ 3 ได้ประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หลังจากมีประชาชนร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ในเรื่องโรงงานปลาร้าแห่งหนึ่งส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญ เดือดร้อน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์อำนวยการต้านโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีความพร้อม ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
 
   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการต้านโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทุกๆหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีความพร้อมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำส่วนราชการ ภาคเอกชนและเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคม ตามโครงการ พ.ม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปัน น้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 3
 
    วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำหัวหน้าส่วนข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอและภาคเอกชน จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ครั้งที่ 3 ที่ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบและเฝ้าระวังร้านค้าที่ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีการกระจายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

 วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตรวจสอบและเฝ้าระวังร้านค้าที่ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีการกระจายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่ให้มีการกักตุนสินค้า โดยจำกัดการชื้อขาย 1 คน ต่อ 1 แพ็ค ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าแถวรอซื้อเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)