A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้ง โครงการซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมหารือ ประเด็นการตรวจราชการ กับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 สำรองโลหิตไว้ใช้ยามขาดแคลน
 
   วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อำเภอเขาวง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลเขาวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาวงและส่วนราชการในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อำเภอดอนจาน เพื่อให้กำลังใจครัวเรือนยากจน
 
      นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนนางสาวเสาร์ บุญนคร หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กลุ่มที่ต้องสงเคราะห์ เนื่องจากพิการแต่กำเนิด อาศัยอยู่บ้านคนเดียวมีพี่สาวที่บ้านอยู่ข้างกันคอยดูแล มีรายได้หลักมาจากเบี้ยคนพิการ เดือนละ 800 บาท ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และพัดลม เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจครัวเรือนยากจน คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเฝ้าระวัง และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
   วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ของจังหวัดกาหสินธุ์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนรับมือโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์

   วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนรับมือโรคโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันและขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยง การให้คำแนะนำขอความร่วมมือกับประชาชนในการป้องกันตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ มอบเอทานอลแปลงสภาพ จำนวน 400 ลิตร ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้ผลิตเจลล้างมือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับมอบเอทานอลแปลงสภาพ จำนวน 400 ลิตร จากนายคมสันต์ เหล่าจูม ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเจลล้างมือ แจกจ่ายให้กับประชาชน สถานพยาบาล เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโวรัสโควิด-19 ซึ่งทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จะรับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)