คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในการลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมประชุมเพื่อสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป สรุปประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับทราบ อาทิ ปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาการคมนาคมที่มีผลกระทบจากอุทกภัย ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้แล้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ยังได้เสนอ สนช. เพื่อขอรับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ การขอรับการสนับสนุนผลักดันบึงอร่ามให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชน วัดโนนศิลาเลิง ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดโนนศิลาเลิง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นครั้งที่ ๓๕ และเป็นจังหวัดที่ ๖๙ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้รวบรวมปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ที่ทางจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่่งยืนต่อไป ทั้งนี้ คณะ สนช. ได้มอบถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ รวมจำนวน ๑,๕๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วย

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการ

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไกสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โครงการต่างๆ เพื่อประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาขนตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาขนตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในระดับอำเภอทั้งจังหวัด กาฬสินธุ์

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่เชิงเขาภูสิงห์

วันเสาร์ที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๙ น. นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีงานประเพณีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาน เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์และใกล้เคียงเป็นจำนวนมากร่วมพิธี

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับมอบข้าวสารพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีรับมอบข้าวสารพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ให้กับอำเภอทุกอำเภอ

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชาวกาฬสินธุ์ต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ คนใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

อ่านทั้งหมด

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์