A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

เยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 61 ทีม ร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จำนวน 61 ทีม และการประกวดบรรยายธรรม จำนวน 47 คน รวม 474 คน ใช้สถานที่ ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์แถลงผลปิดล้อมตรวจค้น ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดปี 2563 (EP.2)

   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา พ.ต.อ.พันกฤษณ์  วิชญชีวินทร์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  ผกก.ฯ หัวหน้าสถานีตำรวจ  เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด กก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ที่เป็นผู้แทนจากส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บรรลุตามวัตถุประสงค์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญสั่งจองบูชา ถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร (เจ้าโสมพะมิตร) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก ในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

      นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วย และจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร (เจ้าโสมพะมิตร) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ การเชิดชูเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ และความเป็นสิริมงคลกับข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และอาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งเรือประเพณี ในงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ ประจำปี 2563 สืบสานตำนานพระแม่โพสพ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานอัญเชิญ ถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นประธานเปิดการแข่งเรือประเพณี ในงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ ประจำปี 2563 สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อำเภอยางตลาดเปิดงานประเพณีบุญคูณลานประจำปี 2563  
      
    วันที่ 11 ก.พ. 2563 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2563 อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ การรำบวงสรวงพระแม่โพสพ การออกร้าน จำหน่ายสินค้า OTOP 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ กำชับร้านค้าให้จำกัดปริมาณการซื้อ

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจร้านขายยาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ พบว่าร้านขายยาหลายแห่งไม่มีสินค้าจำหน่ายตั้งแต่เทศกาลตรุษจีนเป็นต้นมา มีเพียงบางร้านเท่านั้นที่ยังมีหน้ากากอนามัยอยู่บ้างแต่ก็มีจำนวนไม่มาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล