ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำส่วนราชการกระทรวงแรงงาน รุดเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินชดเชยครอบครัวผีน้อยเสียชีวิตเกาหลี

     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการกระทรวงแรงงาน รุดเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินชดเชยครอบครัวนายอนุศักดิ์ ภูมิหนู อายุ 30 ปี อดีตนักมวยชื่อดัง ที่ไปขายแรงงานและประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ประเทศเกาหลี ระบุยังมีแรงงานไทยที่เดินทางไปไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเกาหลีอีก 10 ราย กำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามกำกับดูแลความปลอดภัย ให้กรณีการเสียชีวิตของอนุศักดิ์เป็นรายสุดท้าย 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อันตราย เด็ก 10 ขวบ เล่นประทัด กระดูกนิ้วแตก ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เตือนดูแลบุตรหลานใกล้ชิด

    เกิดเหตุเด็กชายวัย 10 ขวบ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ซื้อประทัดมาเล่นกับเพื่อน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แล้วเกิดพลาดประทัดระเบิด ทำให้กระดูกมือข้างซ้ายแตกและที่ท้องมีแผลจากการโดนสะเก็ดปะทัด ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ขณะนี้อาการโดยรวมปลอดภัยแล้ว ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมสอบถามอาการ โดยมีแพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมให้ข้อมูล ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือ ให้กำลังใจผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงซักซ้อมหลักเกณฑ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” และสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย หรือสาธารณภัย โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ช.ภ.จ.กาฬสินธุ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
    ในการนี้ นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ (รก.) หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประชุมฯ ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ คนใหม่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา ต่อยอด เป็นแนวทางการทำงาน

   วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชน ได้ทำงาน ประสานความร่วมมือ เดินไปข้างหน้าพร้อมกันภายใต้แนวคิด we are kalasin 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ มอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ เน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

    วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ว่า ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่า มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า เราคือกาฬสินธุ์ หรือ we are kalasin

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รพ.กาฬสินธุ์ เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ลดความแออัด เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ซึ่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จะ เปิดให้บริการเพื่อลดความแออัด และเพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ โดยจะเปิดให้บริการนำร่องที่คลินิกอายุรกรรม ในส่วนของผู้รับบริการที่มีสิทธิข้าราชการก่อน โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 25 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เริ่มวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นี้ และมีค่าบริการเริ่มต้นท่านละ 400 บาท แยกเป็นค่าบริการทางการแพทย์ 300 บาท และค่าบริการนอกเวลา 100 บาท เบิกได้ตามสิทธิ์ ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์ และในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการในสาขาต่างๆ และครอบคลุมทุกสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

    วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งด้านการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ด้านดาราศาสตร์ทีทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้านการศาสนา และนานัปการเพื่อประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์