ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมการความพร้อมในพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะเดินทางไปยังวัดกลางพระอารามหลวง เพื่อติดตามการจัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนปรึกษาหาหรือเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562

    วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Double Cab ให้แก่ นายสวาท โคตะหา ที่อยู่ เลขที่ 39 หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 3 รางวัล ให้แก่นางสาวนริศรา ศรีแก้วน้ำใสย์ ที่อยู่ เลขที่ 45 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น , นางสาวอรัญญา พาพุทธา ที่อยู่เลขที่ 65 หมูที่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางแพงมา เนตรวงศ์ ที่อยู่เลขที่ 13 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนนาจารย์ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ การออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 239 รางวัล มีผู้มาแสดงตนขอรับรางวัลแล้วจำนวน 97 รางวัล ยังคงเหลือรางวัลที่ไม่มีผู้มาแสดงตนขอรับรางวัลมากถึง 142 รางวัล เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอให้ผู้โชคดีมาแสดงตนขอรับรางวัลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นี้ ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 4301 0245

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และส่วนราชการให้บริการประชาชนอำเภอสามชัย

   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำปาว

     วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณลำน้ำปาว ชุมชนกุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำปาว" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีส่วนราชการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณลำน้ำปาว กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย คืนความสะอาดเรียบร้อยให้พื้นที่สาธารณะ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี ส่งเสริมพื้นที่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัว กระตุ้นทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี

   วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี ในหัวข้อ "พื้นที่ปลอดภัยและไร้ความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว” และงานวันสตรีสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดทำข้อเสนอสมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัว ประจำปี 2562 เพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนเข้าสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 160 คน เข้าร่วมประชุม 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโดยร่วมเดินรณรงค์เริ่มจากจุดเริ่มต้นสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า ไปตามถนนสายสำคัญเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือน ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

    วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองสู่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนปัจจุบัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับกำหนดการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดนิทรรศการ และการรับบริจาคโลหิตด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์