พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างปลื้มปิติที่ได้ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 10,000 คน ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธี  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ พร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง และปลื้มปิติยินดีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประชาชนและจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เก็บภาพประทับใจ พร้อมลงนามถวายพระพร อย่างต่อเนื่อง

   วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะได้เข้าร่วมในการประกอบพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสด ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งวันนี้มีข้าราชการ ประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง และจิตอาสาทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเข้าชมนิทรรศการ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรชาว จ.กาฬสินธุ์ สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และรับชมการถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลื้มปิติที่ได้เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสด

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และประชาชนทั่วไปกว่า 2,000 คน ร่วมพิธี และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ จิตอาสาและประชาชน เฝ้ารับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

   (5 พ.ค.62) ที่หอประชุม จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการนำ ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ จิตอาสา และ ประชาชน รวม 3,100 คน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งประชาชนที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ต่างปราบปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้ง กองอำนวยการร่วมอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมจัดโรงครัวพระราชทานและแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกองอำนวยการร่วมและรักษาความปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์   โดย ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับฟังการรายงานถึงแผนการดำเนินงาน ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมในพิธี ทั้งบริเวณภายในศาลากลางจังหวัด บริเวณหอประชุมจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ซึ่งได้มีการผนึกกำลังการทำงานทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานและให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน  จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณโรงครัวพระราชทาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ รถครัวทหาร บริการเมนูผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มในโรงครัวพระราชทาน  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ พร้อมใจสวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์