A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู้กับสถานการณ์โควิด-19 "เขียวทั้งอำเภอ” เริ่มต้นที่บ้านนายอำเภอเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู้ทุกสถานการณ์ "เขียวทั้งอำเภอ” ที่บริเวณบ้านพักนายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอร่องคำ ซึ่งได้มีการปรับพื้นที่บางส่วนปลูกผักสวนครัว อาทิ พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ต้นกะเพรา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ซึ่งในวันนี้ยังได้ร่วมกันปลูกมะเขือ พริก ในแปลงผักสวนครัวด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พม.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพ ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

   วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุม อบต.สำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19โดยมีนางอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอสามชัยและคณะให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางไปท่องเที่ยวและไปทำงานต่างประเทศ หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยผ่านการกักกันตัว 14 วันแล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานการเดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวไปรยา อนันตกุล และนางสาวรุ่งทิพย์ ภูบุญคง ชาวอำเภอยางตลาด ซึ่งเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอินเดีย ได้เพียง 3 วัน ก็เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงต้องเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินดอนเมือง และเข้ารับการกักกันตัว 14 วัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมฟื้นฟู พัฒนา และยกระดับตลาดสด เป็น Kalasin Green Market หลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงตรวจสอบตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นตลาด Green Market โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมให้ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกฯ ช่วยกันประกอบอาหาร จัดทำข้าวกล่อง ตามโครงการครัวปันสุข ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำข้าวกล่องให้ประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...