จังหวัดกาฬสินธุ์ kick off ตรวจเขม่าควันดำรถยนต์ นำร่องรถของส่วนราชการ เพื่อแก้ปัญหาฝ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

     10 ต.ค 62) ศูนย์ประสานงานและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เร่งแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยให้สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจุดบริการตรวจเขม่าควันดำ รถยนต์ kickoff รถจากส่วนราชการ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยการตรวจดังกล่าวค่าควันดำต้องไม่เกินร้อยละ​ 45 หากเกินจะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย​ กรณีตรวจพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์​ สำนักงานขนส่งจะให้ไปทำการแก้ไขปรับปรุงตามข้อแนะนำแล้วนำมาตรวจวัดค่าใหม่ภายใน​ 3 วัน​ จนกว่าจะมีค่าไม่เกินเกณฑ์​ หากไม่ทำการแก้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะดำเนินการลงโทษและอายัดทะเบียนรถ สำหรับประชาชน ที่เป็นเจ้าของรถ สามารถนำรถไปตรวจเขม่าควันดำได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ฟรี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอสามชัย เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ สร้างความเป็นทีมเดียวกัน คือ we are kalasin

     (9 ต.ค 62) ที่หอประชุมอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอสามชัย โดยมีนายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ ความเป็นมาของอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับชาวอำเภอคำม่วง ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่สูงเนินและถนนหมายเลข 227 ตลอดเส้นทาง

    (9 ต.ค. 62) ที่บริเวณสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่สูงเนิน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมกับชาวอำเภอคำม่วงทั้ง 6 ตำบล นำโดยร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง ก่อนปฏิบัติภารกิจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่สูงเนินและบริเวณถนนหมายเลข 227 ตลอดเส้นทางจากตำบลเนินยาง- อำเภอคำม่วง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระดับจังหวัด ตั้งเป้าจัดการฝุ่นละอองจากการเผาและเขม่าควันรถอย่างเป็นระบบ

    ในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระดับจังหวัด ที่มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ได้มีการหารือ แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในระดับจังหวัด โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระดับจังหวัด ขึ้นณ ห้องดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดดูแล กวดขัน ตรวจรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่มีควันดำ ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลการห้ามเผาในที่โล่ง ควบคุมการก่อสร้างและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แนะนำการป้องกันด้านสุขภาพ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบและกำกับการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี 2562-2565 ตั้งเป้าเพื่อให้การเผาอ้อยเป็นศูนย์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

    วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และแผนงาน โครงการต่างๆที่จะดำเนินการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านให้เด็กหญิงสุพัฒตรา บุญเที่ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอนาคู ซึ่งมีฐานะยากจน เป็นคนดี ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

      (8 ต.ค. 62) นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ เลขที่ 41 หมู่ที 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับเด็กหญิงสุพัฒตรา บุญเที่ยง อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนม่วงกุล ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู มีฐานะยากจน และมีความประพฤติดี ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นบุคคลที่อยู่ในโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม พัดลม หม้อหุงข้าว ข้าวสารอาหารแห้ง ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ ประชุมระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี

  (8 ตุลาคม 62)ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ เกษตรอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายที่โดนยางมะตอยลวกมือ เตรียมเรียก อดึตผอ.คู่กรณีมาไกล่เกลี่ย

     จากกรณีแม่พาลูกชายวัย 10 ขวบ ชาวอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่ลูกชายตนเรียนอยู่ออกมารับผิดชอบจ่ายเงินค่าเยียวยารักษาอาการบาดเจ็บของลูกชาย จากเหตุการณ์ที่ลูกชาย เล่าให้ฟังว่าได้ไปช่วยอดีตผู้อำนวยการ ถือถังยางมะตอย ที่กำลังร้อนเพื่อซ่อมผิวถนน ภายในโรงเรียน แล้วยางมะตอยกระเด็นโดนมือและแขน ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลพุพอง เอ็นนิ้วมือซ้ายยึดติดกัน โดยก่อนหน้านี้ ได้ไปร้องทุกข์ ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอนจานแล้วแต่การไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล จึงได้ทำหนังสือมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้ง
     โดยวันนี้ (8 ต.ค.62) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์ดำรงธรรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เด็กชายและครอบครัว เบื้องต้นได้มอบเงิน ฉุกเฉินกรณีเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์มอบถุงยังชีพ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำเด็กชายเข้ารับการผ่าตัดมือที่เอ็นติดกันที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...