A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งเรือประเพณี ในงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ ประจำปี 2563 สืบสานตำนานพระแม่โพสพ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานอัญเชิญ ถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นประธานเปิดการแข่งเรือประเพณี ในงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ ประจำปี 2563 สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ที่เป็นผู้แทนจากส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บรรลุตามวัตถุประสงค์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

อำเภอยางตลาดเปิดงานประเพณีบุญคูณลานประจำปี 2563  
      
    วันที่ 11 ก.พ. 2563 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2563 อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ การรำบวงสรวงพระแม่โพสพ การออกร้าน จำหน่ายสินค้า OTOP 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญสั่งจองบูชา ถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร (เจ้าโสมพะมิตร) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก ในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

      นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วย และจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร (เจ้าโสมพะมิตร) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ การเชิดชูเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ และความเป็นสิริมงคลกับข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และอาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ กำชับร้านค้าให้จำกัดปริมาณการซื้อ

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจร้านขายยาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ พบว่าร้านขายยาหลายแห่งไม่มีสินค้าจำหน่ายตั้งแต่เทศกาลตรุษจีนเป็นต้นมา มีเพียงบางร้านเท่านั้นที่ยังมีหน้ากากอนามัยอยู่บ้างแต่ก็มีจำนวนไม่มาก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโปรโมเตอร์มวยดัง จัดแข่งขันชกมวยรายการ ศึกขวัญดาว 56-กาฬสินธุ์เมืองน้ำดำ สู่บัลลังก์โลก ปะทะ มวยไทยนานาชาติ วันที่ 20 มีนาคม นี้

   วันที่ 10 กพ 2563 ที่บริเวณลานทะเลธุง โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน นายนิกร วงศ์สุนทร ประธานที่ปรึกษาบริษัท ขวัญดาว 56 จำกัด ประธานจัดการแข่งขันมวยโลก นายณรงค์วัส บัวมาศ โปรโมเตอร์จัดการแข่งขัน ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันชกมวย รายการ ศึกขวัญดาว 56-กาฬสินธุ์เมืองน้ำดำ สู่บัลลังก์โลก ปะทะ มวยไทยนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างปราสาทข้าว ในงาน "ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ" ประจำปี 2563 สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดเศวตวันวนาราม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
    ปราสาทรวงข้าว ที่ชาวบ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ เพื่อให้ทันงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวของชาววัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นงานประเพณีสำคัญที่จัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี ในช่วงระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ นับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีความโดดเด่นแตกต่างจากประเพณีบุญคูณลานทั่วไป โดยเฉพาะปราสาทรวงข้าวที่เกิดจากแรงงานศรัทธาแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี รักษาวัฒนธรรมประเพณีอีสาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมทบทวนภารกิจ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่สตรี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพ
   
     นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพบปะกับกลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 78 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพ โดยมีนางวนิดา เอกชัยเจริญประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.อัจฉรา พรสีมา ประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม106 คน ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล