A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัยแล้ง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ Kick off Zero Burning เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แปลงปลูกอ้อย บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick off Zero Burning เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเผาใบอ้อย ฟางข้าว พร้อมชมการสาธิตกระบวนการผลิตอ้อย การใช้เครื่องยนต์การเกษตร เช่น สางใบอ้อย การตัดอ้อยสด การเก็บใบอ้อยแห้งบีบอัดเป็นก้อน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จ.กาฬสินธุ์ เชิญร่วมบริจาคในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดประจำปี 2563

            นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญส่วนราชการ ผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปเป็นรางวัลร้านมัจฉา ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ให้ใช้ถุงผ้าแทน และได้ร่วมกันมอบถุงผ้าให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาซื้ออาหารที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ร่วมกันเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ให้ใช้ถุงผ้าแทน และได้ร่วมกันมอบถุงผ้าให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาซื้ออาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 
   นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เข้าพบและหารือด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว (PM2.5) กับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรับฟังสถานการณ์และการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามข้อร้องเรียนของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ "โคกหนองกุง"

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามข้อร้องเรียนของสมัชชาคนจนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ "โคกหนองกุง" ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สมเด็จพระวันรัต ผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต ประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดบ้านหนองสระพัง จังหวัดกาฬสินธุ์

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดบ้านหนองสระพัง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต วัดบ้านหนองสระพัง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา แล้วนำเข้าถวายแด่ประธานสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...