ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงซักซ้อมหลักเกณฑ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” และสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย หรือสาธารณภัย โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ช.ภ.จ.กาฬสินธุ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
    ในการนี้ นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ (รก.) หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประชุมฯ ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รพ.กาฬสินธุ์ เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ลดความแออัด เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ซึ่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จะ เปิดให้บริการเพื่อลดความแออัด และเพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ โดยจะเปิดให้บริการนำร่องที่คลินิกอายุรกรรม ในส่วนของผู้รับบริการที่มีสิทธิข้าราชการก่อน โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 25 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เริ่มวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นี้ และมีค่าบริการเริ่มต้นท่านละ 400 บาท แยกเป็นค่าบริการทางการแพทย์ 300 บาท และค่าบริการนอกเวลา 100 บาท เบิกได้ตามสิทธิ์ ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์ และในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการในสาขาต่างๆ และครอบคลุมทุกสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ คนใหม่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา ต่อยอด เป็นแนวทางการทำงาน

   วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชน ได้ทำงาน ประสานความร่วมมือ เดินไปข้างหน้าพร้อมกันภายใต้แนวคิด we are kalasin 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

    วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งด้านการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ด้านดาราศาสตร์ทีทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ด้านการศาสนา และนานัปการเพื่อประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่

     วันที่ 30 กันยายน 25ุ62 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย หลวงพ่อองค์ดำ ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ หอเจ้าบ้าน อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ที่ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) จากนั้น สักการะพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ และอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานโต๊ะหมู่ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสากาฬสินธุ์ ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 30 กันยายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมใจกันทำความสะอาด พัฒนาถนน ตัดหญ้า 2 ข้างทาง ถนนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่อำเภอสมเด็จ อำเภอนามน อำเภอเมือง และอำเภอยางตลาด นอกจากนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ และพันธุ์ไม้อื่น ๆ เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2562

  (27 กย 62) ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ , มอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562 ให้กับสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินทั่วประเทศ และได้รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 340 ศูนย์จากทั่วประเทศ และได้มอบเงินกองทุนผ้าป่า "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ให้กับอำเภอยางตลาด เพื่อสมทบกับโครงการปรับปรุงพื้นที่หนองทึง จำนวน 408,302.14 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

แถลงปิด "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” จ.กาฬสินธุ์ วางแผนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต. ทิณรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวปิด "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด" ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 17 เดือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...