ชาวบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดีใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกไปให้บริการ
 
    วันที่ 22 มกราคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนค้อ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองในสังคมไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2562
 
   วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสายทอง โตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.มหาสารคาม เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางศศิพรรณ โพธิแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานของโรงเรียน เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ จินตคณิต, งานศิลปะ, งานประดิษฐ์, การตีโปงลาง ตลอดจนเยี่ยมชมห้องเรียน ผลงานประดิษฐ์จากเศษวัตดุเหลือใช้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
 
    วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี พ.ศ.2563-2564 โดยมีพระครูภัทรคุณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาโบราณสถานพระธาตุยาคู เนื่องในวันยุทธหัตถี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณถนนและภายในโบราณสถานพระธาตุยาคู เนื่องในวันยุทธหัตถี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงประกอบพระวีรกรรมกอบกู้เอกสารของชาติ ทรงพระปรีชาสามารถในการกรีฑาทัพออกทำศึกสงคราม ทรงผดุงความเป็นไทย ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินแห่งสยามประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" พัฒนาโบราณสถานพระธาตุยาคูในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563

    วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563 โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาร่วมพิธี  เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงปรีชาสามารถ ทรงกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชแห่งราชอาณาจักรพม่า กอบกู้เอกราชของชาติไทย มาจนปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เปิดแล้ว งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโพน ครั้งที่ 5

      วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพนฯ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยโท ธวัชชัย เหมวัง นายอำเภอคำม่วง นางณฐอร การถัก ปลัดเทศบาลโพน ร่วมกันเปิดงาน "มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโพน (Amazing Phuthai) ครั้งที่ 5" โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่ต่างสวมใส่ชุดผู้ไทย และผ้าไหมแพรวา ร่วมงานอย่างสวยงาม โดยงานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำถวายพานพุ่มดอกไม้ ประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


    วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.45 น.ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านพระพุทธศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงเป็นพระบิดาแห่งอักษรไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...