A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างตลาด ต้านโรคติดเชื้อโควิด-19 ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

    วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกวาดชำระล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563

   วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการพลเรือน สถานศึกษา ชมรม สโมสร มูลนิธิ ประกอบพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมประกาศราชสดุดี พระเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อประเทศชาติไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น.

โพสต์โดย ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020

พิมพ์ อีเมล

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563

แถลงสถานการณ์ประจำวัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วย 2 คน ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคสะสม 56 คน ตรวจไม่พบเชื้อ 48 คน รอผล 6 คน

พิมพ์ อีเมล

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

   วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำความสะอาด พื้นผิวที่มีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น บริเวณกระจก ราวบันได ลิฟท์ ตลอดจนบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ด้วยการใช้แอลกอฮอล์ที่โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์สนับสนุนให้จังหวัด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้นำไปสกัดเป็นแอลกอฮอล์ 70% แจกจ่ายให้ทุกส่วนราชการ นำไปเช็ดฆ่าเชื้อโรค

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...