A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 ปีซ้อน โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมใจแก้จน ปี 2563

  วันนี้ (16 ก.ย 63) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน ผลงานในระดับดีเด่น จำนวน 51 ผลงาน และผลงานในระดับดี จำนวน 144 ผลงาน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 1
 
    วันที่ 15 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 1 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 387 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน มหกรรมสุดยอดของดี GI @ กาฬสินธุ์ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 50 ร้านค้า เปิดตลาด กรุงเทพมหานคร กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน

    วันที่ 15 กันยายน 2563 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสุดยอดของดี GI @ กาฬสินธุ์" โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดโดยการจัดกิจกรรมแสดง จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ (Road Show) สินค้า บริการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันปล่อยพันธุ์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
 
   เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ บึงหนองอ้อ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2,12 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมาลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รายงานพิเศษ สืบสานงานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น ที่วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว สืบสานงานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเทศกาลออกพรรษา ขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้น นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมประทับใจกับเพลงประจำงาน"บุญร่วมใจไทกะสินธุ์"

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ชาวกาฬสินธุ์พร้อมใจแต่งชุดผู้ไท ห่มสไบแพรวา รำถวายในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก ขณะที่ลูกหลานเจ้าเมือง แบ่งปันความสุข แจกสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
 
    (13 กันยายน 2563) ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หรือเจ้าโสมพะมิตร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เนื่องในโอกาสคล้ายวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 13 กันยายน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ปี 2563 ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามผลการดำเนินงานของนายอำเภอสมเด็จ ที่ชูประเด็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และการยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อประเมินให้ได้รับการคัดเลือกเป็นนายอำเภอแหวนเพชร
 
    (12 ก.ย. 63) ที่หอประชุมอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 นำคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ซึ่งมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ เป็นนายอำเภอสมเด็จ ในขณะที่ส่งผลงาน และผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ปัจจุบัน เป็นนายอำเภอเมืองนครพนม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ AIC กาฬสินธุ์ พร้อมเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนวัตกรรม ภายใต้การทำงานของ 7 ภาคีเครือข่าย
 
    (11 ก.ย. 63) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน Smart Farmer Young Smart Farmer และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่งรถรางชม พื้นที่บริเวณด้านในและการจัดสัดส่วนของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ฯแห่งนี้ จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร และอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสำหรับเกษตรกร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยตั้งขึ้นภายในบริเวณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ บนเนื้อที่ 1,250 ไร่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...