A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ที่วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสันติ จตุพันธุ์ นายอำเภอยางตลาด นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอยางตลาด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี พระครูศรีปริยัติโชติธรรม (หลวงปู่ชน) เจ้าอาวาสวัดสว่างหัวนาคำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรภาคเอกชน ที่หน่วยงานตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังทำกิจกรรม Big cleaning Day ความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการ ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยพรวนดิน ตัดหญ้า

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดยุทธการฟ้าแดดสงยาง กวาดล้างยาเสพติด EP 3 ปูพรม ปิดล้อมตรวจค้น 70 จุดทั้งจังหวัด จับกุมผู้ต้องหา อาวุธปืน และยาเสพติดหลายรายการ
 
    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการ ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้นตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด" พร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ สนธิกำลังฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 70 จุด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยและคณะ ร่วมพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการตลาด กับประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นักธุรกิจคนรุ่นใหม่
 
     ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พร้อมคณะที่เดินทางมาพบปะกับประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม สมาคมสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ นักธุรกิจ Young Smart Farmer กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวอำเภอสมเด็จ
 
    นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการของหน่วยงานรัฐระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหมูม่น นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมรับการบริการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมเกิดเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะ
 
   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมของจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน และมีองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมเกิดเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และพัฒนาสู่การเป็นข้อตกลงร่วมหรือข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีภาคประชาสังคมและภาคชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง

   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2563ถึง 18 ธันวาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์และประสบประการณ์การบริหารงาน ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ส.และหน่วยงานภาคี ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง หลังมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ปลาปอดชนิดใหม่ของโลก "เฟอร์กาโนเซอราโตดัส แอนเคมเป” อายุกว่า 150 ล้านปี
 
    นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการสำรวจขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ ณ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากที่ทีมนักวิจัยจาก พิพิธภัณฑ์สิรินธร สำนักงานทรัพยากรเขต 2 กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขุดค้นพบซากดึกดําบรรพ์ปลาปอดชนิดใหม่ของโลก "เฟอร์กาโนเซอราโตดัส แอนเคมเป” อายุกว่า 150 ล้านปี (Ferganoceratodus annekempae) ซึ่งชื่อชนิดตั้งเป็นเกียรติให้กับ ดร.แอน เคมป์) ผู้เชี่ยวชาญปลาปอดของโลก

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล