A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสะพานเทพสุดา

     เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา อำเภอหนองกุงศรีและอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกันทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้างถนน บริเวณสะพานเทพสุดา ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอสหัสขันธ์ หรือเรียกกันว่าสะพานสองแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในราชวงศ์จักรี

    วันนี้ 30 พฤษภาคม 2563 ที่หอประชุมศูนย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ฺ ร่วมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563

Print Email

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 เมษายน 2563

Print Email

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ได้เดินทางไปที่บริเวณตลาดสดชุมชนนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และประชาชนชาวอำเภอ ร่องคำร่วมให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

      วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแสดงพลัง ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการปรับสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

    จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายเรื่องการลดความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนาระบบบริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยใช้กลไกร้านยาชุมชนอบอุ่น: ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ” ในผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถรับยาได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันใกล้บ้าน ในการนี้ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ ”โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์” โดยมีนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

    ขอเชิญร่วมการประกวดภาพถ่าย "ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล" ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลกว่า 166,00 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 043 - 815806 https://www.m-culture.go.th/kalasin/main.php?filename=index

อ่านเพิ่มเติม

Print Email

More Articles ...