วันนี้ 19 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณเกาะมหาราช สะพานเทพสุดา ฝั่งบ้านหนองสามขา ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดสะพานเทพสุดา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สง่างาม สะอาดตา โดยผู้มาร่วมกิจกรรมต่างได้มาร่วมกันทำความดี เสียสละส่วนตน เพื่อประโยขน์ส่วนรวม      วันนี้ 19 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณเกาะมหาราช สะพานเทพสุดา ฝั่งบ้านหนองสามขา ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดสะพานเทพสุดา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สง่างาม สะอาดตา โดยผู้มาร่วมกิจกรรมต่างได้มาร่วมกันทำความดี เสียสละส่วนตน เพื่อประโยขน์ส่วนรวม
    สำหรับสะพานเทพสุดา แห่งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานนาม เป็นสะพานเชื่อมโยงการคมนาคมของประชาชนชาวอำเภอสหัสขันธุ์ และอำเภอหนองกุงศรี อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีระยะทางยาว 2,040 เมตร
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล