วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ที่โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
   ที่โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบถุงยังชีพ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
   วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ที่โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
   ที่โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบถุงยังชีพ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
   ทั้งนี้ ในส่วนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. นอกจากจะออกมาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม ให้กับประชาชนแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นการจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ซึ่งพระองค์มีแนวพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ขึ้น
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล