วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.39 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร,นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท โครงการก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามโบราณประเพณี

  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.39 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร,นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท โครงการก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามโบราณประเพณี

 

 

พิมพ์ อีเมล