(16 กรกฎาคม 2562) พุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เชิญชวนทุกคนร่วมลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดเข้าพรรษา 
   ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาต จากนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ เด็ก เยาวชน ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว งดดื่มสุรา ของมึนเมา ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงตลอดช่วงเข้าพรรษานี้    ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาต จากนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ เด็ก เยาวชน ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว งดดื่มสุรา ของมึนเมา ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงตลอดช่วงเข้าพรรษานี้
   วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” มีพระภิกษุองค์แรกของโลก และเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอเชิญชวนชาวกาฬสินธุ์ร่วมทำบุญตลอดเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข งดเหล้าครบพรรษา
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล