หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จ.กาฬสินธุ์ ออกบริการประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอคำม่วง หัวหน้าส่วนราชการ ทีม แพทย์ พยาบาล ปศุสัตว์ ประชาชน และนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฏาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว.ออกให้บริการประชาชน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย มีประชาชน มาใช้บริการจำนวนมาก ขณะเดียวกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอคำม่วง จัดให้บริการฉีดวัคซีนทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการจำนวน 55 ตัว ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการรับรู้และตระหนัก เรื่องของพิษสุนัขบ้า ในครั้งนี้ด้วย
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์