A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่โรงภาพยนตร์ MVP ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน โดยหนังที่ได้รับรางวัลการประกวดได้เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องวัฒนธรรมอีสานผ่านมุมมองของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจที่จะสืบองค์ความรู้สืบไป    วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่โรงภาพยนตร์ MVP ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน โดยหนังที่ได้รับรางวัลการประกวดได้เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องวัฒนธรรมอีสานผ่านมุมมองของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจที่จะสืบองค์ความรู้สืบไป
    และในวันเดียวกันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมฉายหนังสั้นที่ชนะการประกวด 2 รอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมและได้จัดเสวนาในหัวข้อ "การท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดกาฬสินธุ์ นางสุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายราเชนทร์ ลิ้มตระกูล ผู้กำกับภาพยนต์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนต์
   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า หนังสั้นคือสื่อการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลที่สุดอีกสื่อหนึ่งในปัจจุบัน เพราะการถ่ายทอดเรื่องราวโดยภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว หนึ่งภาพมีความหมายหรือสร้างความเข้าใจประทับใจมากกว่าการเล่าร้อยคำพูด ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสิ่งที่โดดเด่น เป็นที่สนใจในระดับประเทศและต่างประเทศ เมื่อได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบของภาพเคลื่อนไหว ผ่านทางไลน์ เฟคบู๊ค ยูทูป หรือสื่อโซเชียล ที่นิยมกันมากในปัจจุบัน ก็จะทำให้ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุกระดับอย่างรวดเร็วและกว้างไกลมากขึ้น
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล