วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรให้แก่กองลูกเสือที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนนารี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรให้แก่กองลูกเสือที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนนารี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
   โดยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 มีกองลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากสถานศึกษาต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนชาญยุทธวิทยา โรงเรียนอนุกูลนารี วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จำนวนกว่า 1,200 นาย เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ุที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์