วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นจุดสตาร์ทในการปล่อยตัวนักปั่นจักรยานจากทั่วทุกภูมิภาค จำนวนกว่า 1, 300 คน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น เพื่อสุขภาพที่ดี ต้านภัยยาเสพติด และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนน รายการ "ปั่น ดื่มนม ชมสะพาน กับ ไทย-เดนมาร์ก" ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)เป็นประธาน และร่วมปั่นจักรยานพร้อมกับ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการ    วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นจุดสตาร์ทในการปล่อยตัวนักปั่นจักรยานจากทั่วทุกภูมิภาค จำนวนกว่า 1, 300 คน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น เพื่อสุขภาพที่ดี ต้านภัยยาเสพติด และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนน รายการ "ปั่น ดื่มนม ชมสะพาน กับ ไทย-เดนมาร์ก" ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)เป็นประธาน และร่วมปั่นจักรยานพร้อมกับ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการ
  พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดงาน กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ใช้เส้นทาง จากจุดเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ข้ามสะพานเทพสุดา ที่มีความยาว 2,040 เมตร ซึ่งเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่มีความยาวที่สุดในประเทศ ผ่านพุทธสถานภูสิงห์ วัดภูค่าว และกลับมาสิ้นสุดที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร รวมระยะทางปั่น 40 กิโลเมตร โดยมีช่างภาพจิตอาสา ร่วมถ่ายภาพนักปั่นตลอดเส้นทาง

พิมพ์