วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอท่าคันโท มอบหมายให้นายเวนิช ชูศรีพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอท่าคันโท นำประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลกุดจิก ส่วนราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 200 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยทำการฉีดพ่นควัน คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายอะเบทในโอ่ง ถังเก็บน้ำ พร้อมร่วมกันทำความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมถนนบ้านกุดจิก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดจิก    วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอท่าคันโท มอบหมายให้นายเวนิช ชูศรีพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอท่าคันโท นำประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลกุดจิก ส่วนราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 200 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยทำการฉีดพ่นควัน คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายอะเบทในโอ่ง ถังเก็บน้ำ พร้อมร่วมกันทำความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมถนนบ้านกุดจิก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดจิก
   ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ถูกกำจัด บริเวณโดยรอบมีความสะอาด ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล