วันที่​ 28 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร​ ต.โนนบุรี​ อ.สหัสขันธ์​ จังหวัดกาฬสินธุ์​ นายกฤษดา​ ธีระชวาลวงศ์​ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน​ครั้งที่​ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)​ โครงการสำรวจออกแบบสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว​ อ.สหัสขันธ์​-สามชัย​ จ.กาฬสินธุ์​ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้านถนนที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว​ เพื่อทดแทนการเดินข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาวด้วยแพข้ามฟากในปัจจุบันเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่าง​ อำเภอสหัสขันธุ์กับอำเภอสามชัย​ เป็นเส้นทางลัดที่ช่วยร่นระยะทาง​ การเดินทางระหว่าง​ 2 อำเภอ ได้​ 40 กิโลเมตร​ และเป็นเส้นทางลัดเลี่ยงเสริมระบบโครงข่ายทางหลวงหมายเลข​ 227 ในการเดินทางสู่อีสานเหนือ​ จากจังหวัดกาฬสินธุ์​ สู่จังหวัดอุดรธานีได้รวดเร็ว​เกิดความคล่องตัว​ลดระยะทางการเดินทางมากยิ่งขึ้น
    วันที่​ 28 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร​ ต.โนนบุรี​ อ.สหัสขันธ์​ จังหวัดกาฬสินธุ์​ นายกฤษดา​ ธีระชวาลวงศ์​ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน​ครั้งที่​ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)​ โครงการสำรวจออกแบบสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว​ อ.สหัสขันธ์​-สามชัย​ จ.กาฬสินธุ์​ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้านถนนที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว​ เพื่อทดแทนการเดินข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาวด้วยแพข้ามฟากในปัจจุบันเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่าง​ อำเภอสหัสขันธุ์กับอำเภอสามชัย​ เป็นเส้นทางลัดที่ช่วยร่นระยะทาง​ การเดินทางระหว่าง​ 2 อำเภอ ได้​ 40 กิโลเมตร​ และเป็นเส้นทางลัดเลี่ยงเสริมระบบโครงข่ายทางหลวงหมายเลข​ 227 ในการเดินทางสู่อีสานเหนือ​ จากจังหวัดกาฬสินธุ์​ สู่จังหวัดอุดรธานีได้รวดเร็ว​เกิดความคล่องตัว​ลดระยะทางการเดินทางมากยิ่งขึ้น
    นายกฤษดา​ ธีระชวาลวงศ์​ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ กล่าวในที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท​สาย​ กส.5047 บ้านดงน้อย​ ต.ภูสิงห์​ อ.สหัสขันธ์​ ข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว​ ไปสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทสาย​ กส.4070 บ้านโนนทัน​ ต.สำราญใต้​ อ.สามชัย​ จ.กาฬสินธุ์​ โดยกรมทางหลวงชนบทได้ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว​ เพื่อสรุปผลการออกแบบรูปแบบของสะพาน​ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่ 2 และหาทางช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บลำปาวต่อไป
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล