วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมาย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด โดยประธานในพิธีอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำมีผู้แทนจากส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน สถานประกอบการ ที่ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบประการเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดฟื้นฟู

    วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมาย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด โดยประธานในพิธีอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำมีผู้แทนจากส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน สถานประกอบการ ที่ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบประการเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดฟื้นฟู 
    จังหวัดกาฬสินธุ์โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด" ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้มาตรการหลักด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดฟื้นฟู โดยสามารถปิดล้อมตรวจค้น 3,002 เป้าหมาย จับกุมผู้ค้า 1,010 ราย จับกุมผู้เสพ 1,693 ราย ของกลางยาบ้า 1,177,654 เม็ด ไอซ์ 497.40 กรัม กัญชา 706 กิโลกรัม และอาวุธปืนเครื่องกระสุนและอื่นๆอีกหลายรายการ จนได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์