วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตลอดจนหน่วยงานเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ" ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข โดยมีพระมหาบัวพันธ์ ฉนฺทโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา ว่าด้วยเรื่องของการทำทาน
  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตลอดจนหน่วยงานเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ" ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข โดยมีพระมหาบัวพันธ์ ฉนฺทโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา ว่าด้วยเรื่องของการทำทาน
  โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญ นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า การดำรงชีวิตด้วยสติ สมาธิ รู้จักการให้ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาวกาฬสินธุ์ด้วยการแต่งผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัด
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล