(20 มิ.ย 2562) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมเดินทางออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนรวมกว่า 60 หน่วยงาน ขณะเดียวกันนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอฆ้องชัย ก็ได้นำการบริการของอำเภอฆ้องชัย ออกให้บริการร่วมด้วยเช่นกัน
  (20 มิ.ย 2562) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมเดินทางออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนรวมกว่า 60 หน่วยงาน ขณะเดียวกันนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอฆ้องชัย ก็ได้นำการบริการของอำเภอฆ้องชัย ออกให้บริการร่วมด้วยเช่นกัน
   โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นการให้บริการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลาย ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทางทันตกรรมฟรี การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่ การมอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ บริการตัดผมฟรี แจกต้นกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้นพันธุ์ดี การทำหมัน สุนัข และแมว การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ และการบริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ กับประชาชน
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล