จ.กาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

   จังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,042 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
   วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,042 ตัว ประกอบด้วย ปลาบึก จำนวน 42 ตัว ปลายี่สก 50,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 50,000 ตัว ปลากระแห 50,000 ตัว และปลานวลจันทร์ 50,000 ตัว ที่บริเวณแหล่งน้ำสวนสาธารณแก่งดอนกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มผลิตการประมงในแหล่งน้ำ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำและใช้ประโยชน์กันอย่างยั่งยืน
 
 
 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล