แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2560 เป็นวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

พิมพ์ อีเมล