จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริเวณแก่งดอนกลาง ถวาย เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

   วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ มูลนิธิภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ และกำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย รอบบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิมพ์ อีเมล