จ.กาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่มีผลสอบคะแนน O-NET สูง

  (31 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่มีผลสอบคะแนน O-NET สูง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตร ประกอบด้วย นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6 คน คณิตศาสตร์ 26 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 คน โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 10 อันดับแรกของจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 10 อันดับแรกของจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 โรงเรียน

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล