ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ มอบธงสัญลักษณ์ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด

     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบธง สัญลักษณ์พร้อมใบประกาศให้แก่หมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดพร้อม เน้นย้ำ ให้มีความตระหนักในการรักษาการเป็นหมู่บ้านสีขาวต้นแบบ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ธงสัญลักษณ์ที่รับไปต้องนำมาคืน
     ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 8 ราย เป็นการให้ทุนปีต่อปี ในระดับประถมศึกษาทุนละ 3,000 บาท มัธยมศึกษา 4,000 บาท และระดับอาชีวศึกษา 8,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการมอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียน ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประจำปี 2562 โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการ คัดเลือกนักเรียนเรียนดี ฐานะยากจน ให้ได้รับรถจักรยานจำนวนทั้งสิ้น 155 คัน ครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอ ขณะเดียวกันยังได้มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศให้แก่หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 18 หมู่บ้าน ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดทั้ง 18 อำเภอแล้วจำนวน 191,607 หมู่บ้าน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การมอบธงสัญลักษณ์ หมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการให้คนในหมู่บ้านชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับครัวเรือน โดยสมัครใจ พร้อมขอให้หมู่บ้านที่ได้รับธงสัญลักษณ์ มีความตระหนัก ที่จะรักษาให้เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ซึ่งหากไม่สามารถรักษาไว้ได้ขอให้นำมาส่งมาคืน นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลการประกวดธุง ในงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคูประจำปี 2562 โดยอำเภอที่ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกมลาไสย ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอกมลาไสย รางวัลเงินสด 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอร่องคำ รางวัลเงินสด 3,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท ได้แก่ อำเภอคำม่วงและอำเภอฆ้องชัย พร้อมกันนี้ พลตำรวจตรี ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมตำรวจในสังกัด ยังได้มอบเงินสมทบทุนสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวนเงิน 348,180 บาท ด้วย
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล