A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 10,000 คน ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธี  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ พร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง และปลื้มปิติยินดีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้      วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 10,000 คน ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธี  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ พร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง และปลื้มปิติยินดีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์ อีเมล