วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน ลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะได้เข้าร่วมในการประกอบพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสด ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งวันนี้มีข้าราชการ ประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง และจิตอาสาทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเข้าชมนิทรรศการ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

   วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามถวายพระพรลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะได้เข้าร่วมในการประกอบพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสด ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งวันนี้มีข้าราชการ ประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง และจิตอาสาทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเข้าชมนิทรรศการ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก 
   สำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์จัดแสดงขึ้นภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ครั้งนี้ กำหนดจัดแสดงให้ได้ชมจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม นี้ ก่อนที่จะย้ายไปจัดแสดงไว้ที่บริเวณโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) เพื่อให้ประชาชนได้ชมตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์