A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
   (5 พ.ค.62) ที่หอประชุม จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการนำ ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ จิตอาสา และ ประชาชน รวม 3,100 คน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งประชาชนที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ต่างปราบปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้    (5 พ.ค.62) ที่หอประชุม จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการนำ ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ จิตอาสา และ ประชาชน รวม 3,100 คน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งประชาชนที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ต่างปราบปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
    ส่วนในวันพรุ่งนี้ ( 6 พ.ค 62) เวลา 15.30 น. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร บริเวณมณฑลพิธีหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การแต่งกายข้าราชการ ชุดเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก สำหรับจิตอาสาแต่งชุดจิตอาสา ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพสีเหลือง
    นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โรงครัวพระราชทาน และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดย 2 วันที่ผ่านมาได้ปริมาณโลหิตรวม 32,850 ซีซี และจะเปิดรับบริจาคอีก 1 วัน ณ บริเวณ ชั้น 1 หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล