A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกองอำนวยการร่วมและรักษาความปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์   โดย ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับฟังการรายงานถึงแผนการดำเนินงาน ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมในพิธี ทั้งบริเวณภายในศาลากลางจังหวัด บริเวณหอประชุมจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ซึ่งได้มีการผนึกกำลังการทำงานทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานและให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน  จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณโรงครัวพระราชทาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ รถครัวทหาร บริการเมนูผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มในโรงครัวพระราชทาน  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พลตรีจุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกองอำนวยการร่วมและรักษาความปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์   โดย ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับฟังการรายงานถึงแผนการดำเนินงาน ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมในพิธี ทั้งบริเวณภายในศาลากลางจังหวัด บริเวณหอประชุมจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ซึ่งได้มีการผนึกกำลังการทำงานทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานและให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน  จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณโรงครัวพระราชทาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ รถครัวทหาร บริการเมนูผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มในโรงครัวพระราชทาน  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล