วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 600 คนร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณวัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 600 คนร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณวัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562

พิมพ์