วันที่ 29 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน จิตอาสา เราจะทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งต้นไม้มงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานในโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน จิตอาสา เราจะทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งต้นไม้มงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานในโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิมพ์