A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

  วันที่ 27 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลหนองสอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนเมื่อคืนวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา โดย นำสิ่งของ ไปมอบให้กำลังใจและนำจิตอาสาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรที่ได้รับความเสียหาย

  วันที่ 27 เมษายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลหนองสอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนเมื่อคืนวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา โดย นำสิ่งของ ไปมอบให้กำลังใจและนำจิตอาสาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรที่ได้รับความเสียหาย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าเมื่อเวลา ประมาณ 16.00 - 19.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2562 เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอเมืองฯ อำเภอยางตลาด รวม 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 80 หลัง โดยเสียหายหนัก 14 หลัง เสียหายเล็กน้อย 66 หลัง ทั้งนี้ นายอำเภอ จิตอาสา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่างเร่งให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
  ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งเตือน กลุ่มฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มีแนวโน้มเข้าปกคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณ อ.กมลาไสย ยางตลาด เมืองกาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ดอนจาน และ อ.นามน จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ในระยะต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล