A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

   วันที่ 27 เมษายน 2562 นายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอห้วยผึ้ง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ที่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 และ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 14 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 16.00น. ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย โดยช่วยกันขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านไปไว้บ้านเรือนข้างเคียง และรื้อเศษวัสดุที่เสียหายออกจากตัวบ้าน พร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเร่งช่วยเหลือซ่อมแซมโดยเร่งด่วน โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 50 คน ทำให้ราษฎรผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นได้ทันท่วงที ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี พร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม

   วันที่ 27 เมษายน 2562 นายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอห้วยผึ้ง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ที่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 และ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 14 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 16.00น. ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย โดยช่วยกันขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านไปไว้บ้านเรือนข้างเคียง และรื้อเศษวัสดุที่เสียหายออกจากตัวบ้าน พร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเร่งช่วยเหลือซ่อมแซมโดยเร่งด่วน โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 50 คน ทำให้ราษฎรผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นได้ทันท่วงที ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี พร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล