A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    วันที่ 13 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นักท่องเที่ยวร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว โอกาสนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กราบนิมนต์พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ผู้ที่ไปร่วมทำบุญตักบาตร     วันที่ 13 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นักท่องเที่ยวร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว โอกาสนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กราบนิมนต์พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ผู้ที่ไปร่วมทำบุญตักบาตร
     นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ขอให้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ทุกท่านมีความสุข เดินทางปลอดภัย เล่นสงกรานต์ อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เมาไม่ขับ ฝากถึงครอบครัวให้ช่วยกันดูแลบุตรหลาน คนในครอบครัว หากมีพฤติกรรมเสี่ยงก็อย่าให้ขับรถ หรืออกจากบ้าน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
     โดยในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป มีขบวนแห่หลวงพ่อองค์ดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ไปตามถนนสงกรานต์ หรือถนนข้าวก่ำ ที่มีระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล