A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวบรรจง จงสมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล เจริญภาวนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์       วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวบรรจง จงสมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล เจริญภาวนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
    พระเทพสารเมธี กล่าวสัมโมทนียกถาว่า การเจริญพระพุทธมนต์ในวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัดส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ประชาชนหันมาเข้าวัด รักษาศีล 5 เพื่อรับสิ่งดี ๆ ในปีใหม่ของไทย แทนที่จะดื่มฉลองกัน เป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง และเนื่องในวันปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนประสบความสุข เดินทางปลอดภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล