รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมในการรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ตรวจเข้มความพร้อมคนขับ และสภาพรถ ต้องพร้อมเพื่อส่งผู้โดยสารไปเที่ยวสงกรานต์กับครอบครัวอย่างปลอดภัย 
     ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายโสภณ เจริญพร รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการอำนวยความสะดวกการเดินทาง ตรวจสภาพความพร้อมของคนขับรถ และรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนปลอดภัยที่สุดในการเที่ยวสงกรานต์ พักผ่อนกับครอบครัวโดยนายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดช่วง 7 วันอันตราย
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมในการรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ตรวจเข้มความพร้อมคนขับ และสภาพรถ ต้องพร้อมเพื่อส่งผู้โดยสารไปเที่ยวสงกรานต์กับครอบครัวอย่างปลอดภัย 
     ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายโสภณ เจริญพร รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการอำนวยความสะดวกการเดินทาง ตรวจสภาพความพร้อมของคนขับรถ และรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนปลอดภัยที่สุดในการเที่ยวสงกรานต์ พักผ่อนกับครอบครัวโดยนายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดช่วง 7 วันอันตราย
     นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีชุดปฏิบัติงานด้านการควบคุม และกำกับดูแลการเดินรถโดยสารสาธารณะให้เกิดความปลอดภัย ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยการนำเทคโนโลยีสถานีขนส่งแบบอัจฉริยะมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีการตรวจรถโดยสารสาธารณะทุกคันที่เข้ามาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ตรวจความของพร้อมของพนักงานขับรถ ใบอนุญาตขับรถ ตรวจสารเสพติดในร่างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตรวจสภาพความพร้อมตัวรถโดยสารตาม Chect list โดยผ่านสมาร์ทโฟน ตรวจสอบการเดินรถด้วยระบบ GPS ของรถโดยสารทุกคันให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และหากพี่น้องประชาชนพบว่าผู้ขับรถเสพสุรา ยาเสพติด ขับรถเร็วมาก แจ้งได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการเฉพาะกิจ ออกบูรณาการร่วมกับ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก บนถนนสายหลัก สายรอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์