A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   วันที่ 11 เมษายน 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติกมล (ปั้มโนนตาล) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน เช่น การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ , ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ , ให้บริการนวดผ่อนคลาย , บริการน้ำดื่ม และกาแฟ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง มีจิตอาสา เสียสละบริการสังคมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวะศึกษา    วันที่ 11 เมษายน 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติกมล (ปั้มโนนตาล) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน เช่น การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ , ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ , ให้บริการนวดผ่อนคลาย , บริการน้ำดื่ม และกาแฟ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง มีจิตอาสา เสียสละบริการสังคมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวะศึกษา
   ด้านนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 "ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และขอความร่วมมือเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วยสอดส่องดูแลและห้ามปรามบุคคลที่ไม่มีใบขับขี่ ขับรถของตนเอง โดยเฉพาะเด็กนักเรียน บุตรหลานที่เป็นเยาวชนซึ่งยังไม่มีใบขับขี่ นอกจากผู้ขับขี่จะถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถแล้ว เจ้าของที่มีชื่อในทะเบียนรถก็จะถูกดำเนินคดีฐานยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถเข้าขับรถของตนอีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล