A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง บูรณาการกับภาคีเครือข่ายด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อปท. ร่วมตั้งจุดตรวจร่วม จุดตั้งตรวจหลัก ด่านชุมชน ตักเตือน เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนตนเอง 
   วันที่ 10 เมษายน 2562 ที่บริเวณสี่แยกเรือนจำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่าย ดำเนินการร่วมกันเพื่อเป็นจุดบริการด่านชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนที่เราไปเที่ยวถนนข้าวก่ำ หรือถนนสงกรานต์ของจังหวัดกาฬสินธุ์
    จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง บูรณาการกับภาคีเครือข่ายด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อปท. ร่วมตั้งจุดตรวจร่วม จุดตั้งตรวจหลัก ด่านชุมชน ตักเตือน เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนตนเอง 
   วันที่ 10 เมษายน 2562 ที่บริเวณสี่แยกเรือนจำ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่าย ดำเนินการร่วมกันเพื่อเป็นจุดบริการด่านชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนที่เราไปเที่ยวถนนข้าวก่ำ หรือถนนสงกรานต์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนดีเด่น ได้แก่ ศปถ.อำเภอกมลาไสย, ศปถ.อำเภอกุฉินารายณ์, ศปถ.อำเภอห้วยผึ้ง และหน่วยงานด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์, โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา อำเภอคำม่วง, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยขบวนมอเตอร์ไซด์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
     นายโสภณ เจริญพร รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 หรือ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ใช้มาตรการทั่วไป 5 มาตรการ และมาตรการเน้นหนัก 2 มาตรการ ร่วมกับส่วนราชการ มูลนิธิ อปท. และอาสาสมัครต่าง ๆ ในการตั้งจุดตรวจร่วม จุดตรวจหลัก เพื่อกวดขันวินัยจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น หาดดอกเกด เขื่อนลำปาว อีกทั้งมีการตั้งด่านชุมชน ตักเตือน ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อลดการสูญเสีย
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล