บ่ายวันที่ 10 เมษายน 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินไปท่องเที่ยวและลงเล่นน้ำคลายร้อนที่หาดดอกเกด เขื่อนลำปาว ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ขึ้น เพื่อบริการความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน , บริการข้อมูลทางหลวง ,ให้บริการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิกู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์     บ่ายวันที่ 10 เมษายน 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยสีดา-ปากทางเขื่อนลำปาว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินไปท่องเที่ยวและลงเล่นน้ำคลายร้อนที่หาดดอกเกด เขื่อนลำปาว ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ขึ้น เพื่อบริการความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน , บริการข้อมูลทางหลวง ,ให้บริการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิกู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์
    และในโอกาสเดียวกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ปล่อยขบวนรถตรวจการของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์เพื่อไปให้การช่วยเหลือและบริการประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้องที่หมวดการทางกาฬสินธุ์ , หมวดการทางสมเด็จ , หมวดการทางร่องคำ และหมวดการทางห้วยเม็ก
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์