A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสรงน้ำพระเพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสรงน้ำพระเพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันปีใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว
     นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การสรงน้ำพระ เป็นการขอพรเนื่องในวันปีใหม่ของไทย วันสงกรานต์ ซึ่งถือปฏิบัติกันมาแต่ช้านานแล้ว และเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับทุกคนในการปฏิบัติงาน และเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง "เมาไม่ขับ” เที่ยวสงกรานต์อย่างสนุกสนาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล