A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
      ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ กันอย่างต่อเนื่อง        ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ กันอย่างต่อเนื่อง 
       โดยได้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ พร้อมเลือกประเภทของงานตามความสามารถและความสมัครใจ 7 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มงานการขนส่ง กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ กลุ่มงานโยธาและกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่มีกลุ่มย่อยอีก 7 กลุ่ม โดยผู้สมัครรายใหม่ จะได้เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ บัตรจิตอาสา ผ้าพันคอสีเหลือง และหมวกสีฟ้า เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้จัดส่งสิ่งของพระราชทาน ให้จังหวัดละ 1,000 ชุด
       ในการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 8 เมษายน 2562 มีประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ มาสมัคร จำนวน 147 ราย และวันที่ 9 เมษายน 2562 มาสมัคร จำนวน 549 ราย รวม 2 วัน จำนวน 696 ราย แยกเป็นชาย 302 ราย และหญิง 394 ราย สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร สามารถไปสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ส่วนจิตอาสาเฉพาะกิจที่เคยสมัครแล้ว สามารถสมัครเพื่อแยกประเภทกลุ่มงาน สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เช่นกัน
 
 
 
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล