ขอเชิญประชุม หารือและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ​ฯ​สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร กส​ 00 17.3/ว1961

ดาวน์โหลดเอกสาร กส​ 00 17.3/ว1964

แบบฟอร์มการขอข้อมูลในพื้นที่เสด็จพระราชดำเนิน

พิมพ์